2Headed Shark Attack 2012
زیرنویس فارسی

داستان فیلم در مورد کوسه دو سری است که در دریا به کشتی حمله می کند. آن موقع نجات یافتگان فکر می کنن از دست کوسه راحت شده اند او فرا می رسد و ...

Cheech and Chongs Next Movie 1980
زیرنویس فارسی

دو فرد معتاد به ماریجوانا به همراه دیگر دوستانشان وارد یکسری از دیوانه بازی ها و حوادث ناگوار ناشی از مصرف مواد مخدر می شوند و...

Attraction 2017
زیرنویس فارسی

Attraction 2017

زمانی که یک سفینه فضایی که در آسمان دچار سانحه شده، بر روی یکی از شهرهای کشور روسیه سقوط میکند، دختری که پدرش فرماندهی نیروهای ارتش را برای قرنطینه منطقه را در دست دارد، بهترین دوستش را از دست میدهد. او که از این اتفاق بسیار خشمگین است هر بیگانه ای را سر راهش میبیند کارش را یکسره میکند تا اینکه به یک بیگانه متفاوت برخورد میکند...

Zoombies 2016
زیرنویس فارسی

Zoombies 2016

زمانی که یک ویرویس ناشناخته به پارک حیوانات سرایت می کند، حیوانات پارک را تبدیل به موجوداتی مخوف می کند. اکنون افرادی که درون پارک مانده اند باید قبل از اینکه این موجودات از پارک بیرون بروند و تمام شهر را آلوده کنند، جلوی آنها را بگیرند...

Radioflash 2019
زیرنویس فارسی

Radioflash 2019

هنگامی که یک وسیله هسته ای باعث پالس الکترومغناطیسی می شود که قدرت زندگی را برای بیش از 200 میلیون نفر از بین می برد ، یک دختر نوجوان باید به خانواده خود در جهت زنده ماندن در دنیای تاریک جدید کمک کند اما...

Screamers 1995
زیرنویس فارسی

در سیاره ای دوردست که توسط دهه ها جنگ رو به ویرانیست،دانشمندان سلاحی خطرناک ساخته اند،دستگاهی که تنها برای یک هدف ساخته شده،نابودی تمام شکلهای حیات دشمن.اما بزرگترین سلاح انسانها برای خود تصمیم گرفته و قصد نابودی همه چیز را دارد...

Pulse 3 2008
زیرنویس فارسی

Pulse 3 2008

داستان فیلم در مورد دختری بی آرام و و مضطرب که به دنبال جستجوی عشق اینترنتی به شهری وارد میشود که مردمان عجیب و غریبی دارد و ....

The Reconstruction of William Zero 2014
زیرنویس فارسی

یک متخصص ژنتیک پس از حادثه ای با تنها قسمتهایی از حافظه خود بهوش آمده و با کمک برادر دوقلویش تلاش می کند همه چیز را دوباره یاد بگیرد. اما هر چه جلوتر می رود، متوجه می شود شاید آن شخصی که تصور می کند نیست...