Terms and Conditions May Apply 2013
زیرنویس فارسی

مستندی که نشان می دهد دولت آمریکا و شرکت های بزرگ چگونه از اطلاعات مردم که از طریق موبایل آن ها و اینترنت بدست آمده استفاده می کنند...

Sweet Micky for President 2015
زیرنویس فارسی

"پرس میشل" پس از زلزله‌ی سال 2010 به هائیتی بازمیگردد تا مردم را جمع کند و یک کمپین انتخابات ریاست جمهوری برای "میشل مارتلی" تشکیل دهد...

Most Likely to Succeed 2015
زیرنویس فارسی

Most Likely to Succeed 2015

یک مستند قدرتمند که به بررسی تحصیلات در آمریکا می پردازد و به جوامع مدرسه ای انگیزه می دهد تا تصور مجدد آنچه دانش آموزان و معلمان قادر به انجام آن هستند را تصور کنند...