The Devils Woods 2015
زیرنویس فارسی

The Devils Woods 2015

گروهی از دوستان که برای درست کردن روابط تیره و تار خود تلاش میکنند، تصمیم میگیرند که به صرف کمپینگ آخر هفته در یک جشنواره موسیقی بروند. آنها در وسط مسیر در وسط شهر کوچکی توقف می کنند و …

Wraith 2017
زیرنویس فارسی

خانواده‎ی لوکنز که نزدیک به 10 سال هست در یک عمارت قدیمی زندگی می‌‎کنند، پس از اینکه به طور ناگهانی از حضور یک شبح مرموز که قصد ارتباط با آنها را دارد، باخبر می‌‎شوند، سعی می‎کنند پی به راز این شبح ببرند. اما…