پیشونی سفید ٣ 1397
زیرنویس فارسی

پیشونی سفید ٣ 1397

در سومین سری از سه گانه پیشونی سفید، ماجرا با به دام افتادن پیشونی سفید توسط اختاپوس آغاز میشود و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی میمون به جنگ اختاپوس می رود اما…