The Siege of Jadotville 2016
زیرنویس فارسی

در اوایل دهه 60 میلادی، یک فرمانده‌ی ایرلندی باید با گردان 150 نفره اش در برابر محاصره‌ی 3 هزار نفری سربازان کنگویی به رهبری مزدوران فرانسوی و بلژیکی که برای شرکت های استخراج معدن کار میکنند، مقاومت کند...

Haywire 2011
زیرنویس فارسی

Haywire 2011

مالوری ( جینا کارانو ) یکی از افراد خبره دولت در امور پاکسازی موقعیت های بد سیاسی است. روش کار مالوری به این شکل است که او توسط واسطه از جریان توطئه ها آگاه شده و سپس به سرعت و مخفیانه در جهت پاکسازی مشکل به وجود آمده اقدام می کند چراکه دولت نمی تواند مستقیماً وارد مناقشه شود. اما در آخرین ماموریت در شهر دوبلین ایرلند، مالوری گرفتار یک توطئه خطرناک می شود... moviemag

In My Country 2004
زیرنویس فارسی

یک خبرنگار آمریکایی و یک شاعر آفریقایی در خلال پوشش جلسات کمیسیون حقیقت و آشتی با هم ملاقات کرده و عاشق یکدیگر می شوند…

Osama 2003
زیرنویس فارسی

Osama 2003

طالبان بر افغانستان حکومت می کند و رژیمی سرکوبگر به ویژه برای زنان که حق کار کردن را ندارند به وجود آورده است.این وضعیت برای خانواده ای که فقط متشکل از سه زن که متعلق به نسلهای متفاوت هستند سخت تر هم می شود.همه مردان خانواده در جنگهای مختلف افغانستان کشته شده اند و...

Cowboys & Angels 2003
زیرنویس فارسی

فیلم داستان یک کارمند دولتی است که پس از نقل مکان به آپارتمانی جدید و برخورد با یک دانش آموز،چیزی بیشتر از آنچه انتظارش را داشته بدست می آورد و...

The Moth Diaries 2011
زیرنویس فارسی

"ربکا" به دختر تازه وارد مدرسه به نام "ارنسا" مشکوک می شود.آیا "ربکا" به رابطه او با "لوسی" حسودی می کند تا دختر تازه وارد واقعا راز سیاهی دارد...

Enemy at the Gates 2001
زیرنویس فارسی

نبرد استالينگراد. «واسيلي» (لو) تک تيزاندازي اهل اورال است که در سال 1942 به استالينگراد منتقل شده؛ و «سرگرد کونينگ» (هريس) آلماني، استاد تک تيزاندازي است که به هر وسيله اي شده تصميم گرفته دشمن قدرش را از ميان بردارد.